ภาพรวมธุรกิจ เหล็ก

          บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือการบริการแบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยบริษัทสามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้เป็น  […]
          บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือการบริการแบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยบริษัทสามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้เป็น 3 ลักษณะ อันประกอบด้วย
  1. ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร (Trading and Warehousing) หรือที่เรียกกันว่าซื้อมาขายไป อันได้แก่ เหล็กม้วนรีดร้อน เหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปร้อน และ เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
  2. ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Processing) บริษัทนำเหล็กม้วนรีดร้อนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กแถบม้วน(Slitting Coil) เหล็กท่อ (Steel Pipe) เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี(C-Channel) เป็นต้น
  3. ศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) บริษัทให้บริการรับจ้างแปรรูปสินค้า อาทิเช่น บริการตัดเหล็กแผ่น ซอยหน้าเหล็กม้วนแถบเล็ก หรือบริการตัด-พับขึ้นรูป ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้การบริการจะเป็นเช่นเดียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Processing) ต่างกันที่ลูกค้าจะเป็นผู้นําวัตถุดิบมาให้บริษัททำการแปรรูปตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ อาทิเช่น การบริการบรรจุภัณฑ์พิเศษ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก
30