เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เหล็ก

          เป้าหมายหลักของบริษัท คือ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยใช้นโยบาย One Stop Service กล่าวคือ บริษัทจะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าส […]

          เป้าหมายหลักของบริษัท คือ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยใช้นโยบาย One Stop Service กล่าวคือ บริษัทจะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางเวลา เนื่องจากลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทตามความต้องการได้ในราคาที่พอใจจากบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด บริษัท มีคลังสินค้าที่สามารถรองรับสินค้าได้ในปริมาณมาก และมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และในอนาคตหากมีผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดใหม่มาจำหน่ายในท้องตลาด และลูกค้าของบริษัทมีความต้องการ บริษัทเป็นผู้จัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจำหน่าย เพื่อให้บริษัทยังคงเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
          บริษัทมีเป้าหมายด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก คือ บริษัทให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการผลิตซึ่งเป็นหัวใจหลักในการที่จะได้สินค้าคุณภาพดีในต้นทุนต่ำ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพตลอดมาจนปัจจุบัน ทำให้สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการทำงานและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ต่อไป รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
          นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายด้านลูกค้า คือ บริษัทมุ่งเน้นสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า โดยใช้นโยบายการขายในลักษณะที่เป็นพันธมิตรกับทั้งซัพพลายเออร์และลูกค้า สร้างฐานลูกค้าเดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขยายฐานลูกค้าใหม่ในลักษณะพันธมิตรทางการค้า
30