วิสัยทัศน์

          บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)    คือ หนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือ การบริการอย่างครบวงจร โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต/แปรรูปและ […]

          บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)    คือ หนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือ การบริการอย่างครบวงจร โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต/แปรรูปและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทซึ่งทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  อีกทั้งบริษัทยังมีการบริการหลังการขายที่สมบรูณ์แบบในด้านการจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและตรงต่อเวลาเพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

          เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท    คือสามารถทำให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางด้านเวลาได้โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทตามความต้องการได้ในราคาที่พึงพอใจจากบริษัท

          บริษัทมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ   จนทำให้สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมและบริษัทยังมุ่งมั่นต่อไปที่จะปรับปรุงระบบการทำงานและประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

          นโยบายคุณภาพ   บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดส่งอย่างถูกต้องทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมนำระบบบริหารคุณภาพมาปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง