Previous
Next

CARBON STEEL ROUND PIPE
เหล็กท่อกลมดำ

SIZE AND PROPERTIES JIS STANDARDS : G3444

รายละเอียดสินค้า
เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Round Pipe) มีหลากหลายชื่อเรียก ไม่ว่าจะเป็น แป๊ปกลม หรือแป๊ปดำ ลักษณะของเหล็กท่อกลมดำ จะมีหน้าตัดเป็นวงกลม ด้านในตัวเหล็กโปร่ง มีผิวเรียบเนียน ไม่ขรุขระ มาตรฐานทั่วไปและมาตรฐาน JIS G3444 เริ่มต้นที่ขนาด 21.70 มิลลิเมตร และความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
การใช้เหล็กท่อกลมดำ สามารถใช้ในงานโครงสร้างและงานตกแต่งทั่วไป เช่น โครงถักหลังคา, โครงถักป้ายจารจร, เป็นต้น และสามารถนำมาใช้งานภายใต้การออกแบบของผู้รู้ทางวิศวกรรม และการรับน้ำหนักของโครงสร้าง หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Thickness Weight
mm. kg/m
2.3 1.80
Thickness Weight
mm. kg/m
2.3 2.29
Thickness Weight
mm. kg/m
2.3 2.63
3.2 3.58
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 4.52
4.0 5.57
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 5.77
4.0 7.13
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 6.78
4.0 8.39
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 7.76
4.0 9.63
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 8.77
4.5 12.2
Thickness Weight
mm. kg/m
4.5 15.0
6.0 19.8
Thickness Weight
mm. kg/m
4.5 17.8
6.0 23.6