Previous
Next

CARBON STEEL RECTANGULAR PIPE
เหล็กท่อแบน

SIZE AND PROPERTIES JIS STANDARDS : G3466

รายละเอียดสินค้า
เหล็กท่อแบน (Carbon Steel Rectangular Pipe) หรืออาจเรียกว่าเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า แป๊ปแบน ท่อแบน หรือ เหล็กกล่องไม้ขีด เหล็กท่อแบนจัดเป็นเหล็กรูปพรรณรีดเย็นชนิดหนึ่ง มีลักษณะหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านในตัวเหล็กโปร่ง แต่ละมุมทำมุม 90 องศา มีผิวเหล็กเรียบเนียน ไม่ขรุขระ มาตรฐานทั่วไปและมาตรฐาน JIS G3466 เริ่มต้นที่ขนาด 50×25 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
การใช้งานของเหล็กท่อแบน จะใช้คล้ายคลึงกับเหล็กกล่องเหลี่ยม แต่เหล็กกล่องแบนจะเน้นนำไปใช้กับงานที่มีพื้นที่จำกัด การใช้งานในที่แคบ หรือลักษณะงานที่ต้องการความคล่องตัวสูง นอกจากนี้เหล็กชนิดนี้สามารถนำไปใช้ทดแทน งานไม้ งานคอนกรีต หรือเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆได้
การใช้งานเหล็กกล่องแบนได้เป็น 2 ลักษณะหน้างาน คือ การในใช้งานโครงสร้างเสา นั่งร้าน หรืองานก่อสร้างอื่นๆ สำหรับที่พักอาศัย อาคารทั่วไป และการนำประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป เช่น การต่อเติมโครงหลังคา กั้นระแนงระเบียง ราวบันได งานเฟอร์นิเจอร์

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Thickness Weight
mm. kg/m
1.6 3.64
2.3 5.14
3.2 7.01
Thickness Weight
mm. kg/m
2.3 6.95
3.2 9.52
4.0 11.7
4.5 13.1
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 10.8
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 12.0
4.5 16.6
6.0 21.7
Thickness Weight
mm. kg/m
4.5 20.1
6.0 26.4