Previous
Next

LIP CHANNEL STEEL
เหล็กตัวซี

SIZE AND PROPERTIES IN TIS STANDARDS 1228 : 2549

รายละเอียดสินค้า
เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) มีหลากหลายชื่อเรียกไม่ว่าจะเป็น เหล็กรูปตัวซี แปตัวซี แปหลังคา แปซี หรือ แปโครงหลังคา เหล็กตัวซีจัดเป็นเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นชนิดหนึ่ง ลักษณะคือ มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี (C) ผิวของเหล็กต้องเรียบ ไม่ขรุขระ ไร้รอยต่อ ซึ่งผลิตตามมาครฐานมอก.1228 – 2549 และมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
เหล็กตัวซี มีความคงทน น้ำหนักเบา ขึ้นโครงง่ายเมื่อเทียบกับงานคอนกรีต ทำให้ช่วยย่นระยะเวลาทำงานได้ดี และควบคุมน้ำหนักตัวโครงสร้างได้ดียิ่งขึ้น จึงนิยมใช้ในงานโครงสร้างและการนำไปใช้งานในที่สูง ไม่ว่าจะเป็น โครงหลังคาตามบ้านเรือน อาคารต่างๆ โครงสร้างของอาคาร ที่อยู่อาศัย โครงสร้างสะพาน แปหลังคา หรือนำมาใช้เป็นเหล็กโครงสร้างรองประเภทเสริม ค้ำยัน อีกทั้งนำมาใช้ทดแทนไม้เนื้อแข็งเนื่องจากมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้กับงานตกแต่งได้ ทั้งนี้ควรเลือกใช้เหล็กตัวซี ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อความแข็งแรง และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Thickness Weight
mm. kg/m
1.6 2.32
2.0 2.86
2.3 3.25
Thickness Weight
mm. kg/m
1.6 2.88
2.0 3.56
2.3 4.06
3.2 5.50
Thickness Weight
mm. kg/m
2.3 4.51
3.2 6.13
Thickness Weight
mm. kg/m
2.3 4.96
3.2 6.76
Thickness Weight
mm. kg/m
2.3 5.50
3.2 7.51
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 8.01
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 8.27
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 9.27
4.0 11.4
4.5 12.7
Thickness Weight
mm. kg/m
3.2 9.52
4.0 11.7
4.5 13.1