Previous
Next

GALVANIZED STEEL COILS
เหล็กม้วนสังกะสี

SIZE AND PROPERTIES

รายละเอียดสินค้า

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Thickness (BMT) Width (MM)

SGCC / G2 / G300
Width (MM)

SGC570 / G550
Width (MM)
0.23-0.24
710-940
-
-
0.25-0.29
710-1220
-
-
0.30-0.39
710-1220
710-1250
-
0.40-1.00
710-1250
710-1250
-
1.01-1.20
710-1250
710-1250
-
1.20-1.60
710-1250
-
710-1250
Thickness (BMT) Width (MM)
SGCC / G2 / G300
Width (MM)
SGC570 / G550
Width (MM)
0.23-0.24
710-940
-
-
0.25-0.29
710-1220
-
-
0.30-0.39
710-1220
710-1250
-
0.40-1.00
710-1250
710-1250
-
1.01-1.20
710-1250
710-1250
-
1.20-1.60
710-1250
-
710-1250