Previous
Next

I-BEAM
เหล็กไอบีม

TIS STANDARD : 1227-2558 Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520

รายละเอียดสินค้า

เหล็กไอ-บีมนั้น มีลักษณะคล้ายกับ เอช-บีม แต่ให้สังเกตส่วนที่เป็น “ปีก” (flanges) ความลาดเอียงเข้าสู่แกนกลางหรือ “เอว”(web) โดยความหนาของปีกใกล้แกนกลาง(เอว)จะหนากว่าส่วนปลาย และปลายมีความโค้งมน บางแห่งอาจใช้ชื่อเรียกว่า S-Section เหล็ก ไอ-บีม(I-Beam) มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการออกแบบ

นิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารเช่นเดียวกันกับ H-Beam แต่ด้วยคุณสมบัติของปีกที่หนากว่าจึงนิยมนำมาใช้ทำรางเครนในอาคารงานอุตสาหกรรม

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Length Weight
m. kg.
6 102.60
9 153.90
12 205.20
Length Weight
m. kg.
6 156.00
9 234.00
12 312.00
Length Weight
m. kg.
6 302.40
9 453.60
12 604.80
Length Weight
m. kg.
6 229.80
9 344.70
12 459.60
Length Weight
m. kg.
6 333.00
9 499.50
12 666.00
Length Weight
m. kg.
6 289.80
9 434.70
12 579.60
Length Weight
m. kg.
6 393.00
9 589.50
12 786.00
Length Weight
m. kg.
6 460.80
9 691.20
12 921.60
Length Weight
m. kg.
6 351.00
9 526.50
12 702.00
Length Weight
m. kg.
6 523.20
9 784.80
12 1046.40
Length Weight
m. kg.
6 432.00
9 648.00
12 864.00
Length Weight
m. kg.
6 574.80
9 862.20
12 1149.60
Length Weight
m. kg.
6 550.20
9 825.30
12 1,100.40
Length Weight
m. kg.
6 690.00
9 1,035.00
12 1,380.00
Length Weight
m. kg.
6 798.00
9 1,197.00
12 1,596.00
Length Weight
m. kg.
6 1,056.00
9 1,584.00
12 2,112.00