Previous
Next

GALVANIZED STEEL LIP CHANNEL
เหล็กตัวซีสังกะสี

SIZE AND PROPERTIES

รายละเอียดสินค้า
เหล็กตัวซีสังกะสี (Pre-Zinc) มีหลายหลากชื่อเรียกไม่ว่าจะเป็น เหล็กรูปตัวซี, แปตัวซี, แปหลังคา, แปซี หรือ แปโครงหลังคา ซึ่งเหล็กตัวซีนั้น จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ที่ผลิตมาจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิม ลักษณะของผิวเหล็กตัวซีจะมีลักษณะเรียบ ไม่ขรุขระ ไร้รอยต่อ ที่มีหน้าตัดรูปตัวซี (C) เป็นเหล็กโครงสร้าง ที่รับน้ำหนักได้พอประมาณ โดยเหล็กตัวซีสังกะสีทั่วไปมีความยาว 6 เมตร
เหล็กตัวซีสังกะสี มีความแข็งแรง ความคงทน และมีน้ำหนักเบา จึงนำมาขึ้นโครงง่ายกว่างานคอนกรีต อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง และ ควบคุมน้ำหนักได้ดี จึงนิยมใช้เป็นโครงสร้างโครงหลังคาตามบ้านเรือน อาคารต่างๆ โครงสร้างสะพาน แปหลังคา ด้วยน้ำหนักที่เบาจึงเหมาะกับการนำไปใช้งานในที่สูงๆ หรือนำมาใช้เป็นเหล็กโครงสร้างรองประเภทเสริม ค้ำยัน
อีกทั้งเหล็กตัวซีสังกะสียังสามารถนำมาใช้เป็นเหล็กตกแต่ง หรือ เก็บงานเพื่อความสวยงามได้ นอกจากนี้สามารถนำใช้แทนไม้เนื้อแข็งได้เนื่องจากมีประโยชน์ในการก่อสร้างคล้ายคลึงกัน

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Thickness Weight
mm. kg/m
1.2 1.57
1.4 1.78
1.6 2.12
1.8 2.46
2.1 2.87
Thickness Weight
mm. kg/m
1.2 1.88
1.4 2.22
1.6 2.64
1.8 3.07
2.1 3.58
Thickness Weight
mm. kg/m
1.8 3.44
2.1 4.00
Thickness Weight
mm. kg/m
1.8 3.80
2.1 4.42