Previous
Next

WIDE FLANGE
เหล็กไวด์แฟรงค์

TIS STANDARD : 1227-2558 Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520

รายละเอียดสินค้า

Wide Flange ไวด์แฟรงก์ เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของเหล็กที่มีหน้าตัดแบบเป็นตัวเอช(H) โดยตัว “ปีก” ของเหล็ก ในภาษาอังกฤษนั้นก็คือ Flange ดังนั้น Wide Flange ก็อาจจะแปลให้เข้าใจง่ายๆ ได้ว่า คือเหล็กที่มี “ปีก” กว้างออกไปทั้งซ้ายและขวา จากแกนกลางนั่นเอง ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา

นิยมนำมาใช้ส่วนโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น ส่วนเสาและคาน ทั้งอาคารสาธารณะและบ้านพักอาศัย อาจใช้ประกอบเป็นส่วนของโครงถัก ทำอาคารที่ยื่นยาว(cantilever) นอกจากการเลือกเหล็กที่ได้มาตรฐานแล้ว การนำมาใช้อย่างถูกวิธี เช่น การตัด-ต่อ การเชื่อมและยึดสลักเกลียวก็ต้องได้มาตรฐานด้วย ซึ่งทาง SYS เองก็มีบริการให้คำปรึกษากับผู้ออกแบบและรับเหมา เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คุณได้มีอาคารเหล็กที่แข็งแรง สวยงาม ปลอดภัย

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Length Weight
m. kg.
6 55.80
9 83.70
12 111.60
Length Weight
m. kg.
6 84.00
9 126.00
12 168.00
Length Weight
m. kg.
6 126.60
9 189.90
12 253.20
Length Weight
m. kg.
6 109.20
9 163.80
12 218.40
Length Weight
m. kg.
6 127.80
9 191.70
12 255.60
Length Weight
m. kg.
6 183.60
9 275.40
12 367.20
Length Weight
m. kg.
6 154.20
9 231.30
12 308.40
Length Weight
m. kg.
6 177.60
9 266.40
12 355.20
Length Weight
m. kg.
6 264.60
9 396.90
12 529.20
Length Weight
m. kg.
6 192.00
9 288.00
12 384.00
Length Weight
m. kg.
6 220.20
9 330.30
12 440.40
Length Weight
m. kg.
6 340.80
9 511.20
12 681.60
Length Weight
m. kg.
6 392.40
9 588.60
12 784.80
Length Weight
m. kg.
6 248.40
9 372.60
12 496.80
Length Weight
m. kg.
6 297.60
9 446.40
12 595.20
Length Weight
m. kg.
6 346.80
9 520.20
12 693.60
Length Weight
m. kg.
6 415.20
9 622.80
12 830.40
Length Weight
m. kg.
6 478.20
9 717.30
12 956.40
Length Weight
m. kg.
6 339.60
9 509.40
12 679.20
Length Weight
m. kg.
6 396.00
9 594.00
12 792.00
Length Weight
m. kg.
6 453.00
9 679.50
12 906.00
Length Weight
m. kg.
6 565.80
9 848.70
12 1,131.60
Length Weight
m. kg.
6 642.00
9 963.00
12 1,284.00
Length Weight
m. kg.
6 397.20
9 595.80
12 794.40
Length Weight
m. kg.
6 456.00
9 684.00
12 912.00
Length Weight
m. kg.
6 533.40
9 800.10
12 1,066.80
Length Weight
m. kg.
6 636.00
9 954.00
12 1,272.00
Length Weight
m. kg.
6 744.00
9 1,116.00
12 1,488.00
Length Weight
m. kg.
6 870.00
9 1,305.00
12 1,740.00
Length Weight
m. kg.
6 477.00
9 715.50
12 954.00
Length Weight
m. kg.
6 537.60
9 806.40
12 1,075.20
Length Weight
m. kg.
6 618.00
9 927.00
12 1,236.00
Length Weight
m. kg.
6 684.00
9 1,026.00
12 1,368.00
Length Weight
m. kg.
6 768.00
9 1,152.00
12 1,536.00
Length Weight
m. kg.
6 900.00
9 1,350.00
12 1,800.00
Length Weight
m. kg.
6 567.60
9 851.40
12 1,135.20
Length Weight
m. kg.
6 636.00
9 954.00
12 1,272.00
Length Weight
m. kg.
6 720.00
9 1,080.00
12 1,440.00
Length Weight
m. kg.
6 804.00
9 1,206.00
12 1,608.00
Length Weight
m. kg.
6 822.00
9 1,233.00
12 1,644.00
Length Weight
m. kg.
6 906.00
9 1,359.00
12 1,812.00
Length Weight
m. kg.
6 1,050.00
9 1,575.00
12 2,100.00
Length Weight
m. kg.
6 996.00
9 1,494.00
12 1,992.00
Length Weight
m. kg.
6 1,110.00
9 1,665.00
12 2,220.00
Length Weight
m. kg.
6 1,146.00
9 1,719.00
12 2,292.00
Length Weight
m. kg.
6 1,260.00
9 1,890.00
12 2,520.00
Length Weight
m. kg.
6 1,278.00
9 1,917.00
12 2,556.00
Length Weight
m. kg.
6 1,458.00
9 2,187.00
12 2,916.00
Length Weight
m. kg.
6 1,716.00
9 2,574.00
12 3,432.00